Đề nghị không thu lệ phí trước bạ ô tô điện

 

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học – công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn… đề nghị không thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin trong vòng 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực. Vì ô tô điện chạy pin về cơ bản ở Việt Nam mới đang ở giai đoạn bắt đầu, chưa phát triển mạnh.

Mặt khác, việc không thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin sẽ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này, còn các nhà sản xuất ô tô sẽ ưu tiên đầu tư vào dòng xe thân thiện với môi trường.

Với quan điểm cần phải khuyến khích sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đề nghị xem xét mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin là 0%.

Vì đối với ô tô điện chạy pin, đây là loại phương tiện giao thông được ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, Nhà nước sẽ có các chính sách hỗ trợ về thuế, phí.

Những chính sách ưu đãi với ô tô điện chạy pin vừa góp phần giảm lượng khí thải phát tán ra môi trường, phù hợp với cam kết của Việt Nam (Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone…) vừa thúc đẩy ngành công nghiệp rất tiềm năng, đúng định hướng phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thiện dự thảo nghị định theo phương án quy định mức lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày nghị định có hiệu lực và mức thu bằng 50% đối với ô tô chạy xăng, dầu cùng loại có cùng số chỗ ngồi trong 2 năm tiếp theo.

Trước đó, trong dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện bằng 50% so với xe sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu.

https://tuoitre.vn/de-nghi-khong-thu-le-phi-truoc-ba-o-to-dien-2021110419173144.htm

 

Người xem: 19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *