Nha Trang: Họp bàn giải quyết vướng mắc về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng một số sự án trọng điểm trên địa bàn

Sáng ngày 22/11/2021, Thường trực Thành ủy Nha Trang tổ chức cuộc họp nghe UBND thành phố báo cáo về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn, đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lưu Thành Nhân, Lê Đại Dương – Phó Chủ tịch UBND thành phố.


Quang cảnh cuộc họp

Thành phố Nha Trang hiện có 11 dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Đây là những dự án lớn, có vai trò kết nối hạ tầng, giải quyết ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, đến nay, đa số các dự án đều chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; một số dự án chưa có mặt bằng để bố trí tái định cư hoặc quỹ đất tái định cư bố trí chưa xây xong hạ tầng nên chưa đủ điều kiện để bàn giao đất cho hộ dân tại thực địa. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến việc tổ chức đo đạc, kiểm kê khối lượng bồi thường giải tỏa ngoài thực địa đối với các thửa đất bị ảnh hưởng điều chỉnh ranh còn chậm. Ngoài ra các vướng mắc về chính sách pháp luật về đất đai, xác định giá đất, quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định, khó khăn về nguồn nhân lực cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, bàn bạc giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan, Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương phối hợp các địa phương thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong việc kiểm kê, xác định nguồn gốc đất; chỉ đạo triển khai các khu tái định cư; rà soát, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, cần thiết thì điều chỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đối với các dự án trọng điểm cần có kế hoạch chi tiết, lộ trình, thời gian thực hiện, phân công cán bộ phụ trách cụ thể. Hội đồng bồi thường thành phố căn cứ quy định của Pháp luật tổ chức các cuộc họp, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đông đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi UBND thành phố xem xét giải quyết. Ban Tuyên giáo tập trung định hướng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc triển khai các dự án, các chế độ chính sách nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban dân vận Thành ủy rà soát, tham mưu kiện toàn các tổ vận động quần chúng theo hướng thực tế, triển khai công việc có hiệu quả. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã phường phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó xác định rõ nhiệm vụ chính của địa phương phải làm để phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn.

Minh Dung – Hữu Thông
https://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/nha-trang-hop-ban-giai-quyet-vuong-mac-ve-viec-cham-tien-do-giai-phong-mat-bang-mot-so-su-an-trong-diem-tren-dia-ban

Người xem: 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *