Phòng, chống các hình thức ma túy có nguy cơ xâm nhập học đường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống các hình thức ma túy có nguy cơ xâm nhập học đường.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh tạp hóa trên địa bàn, nhất là hoạt động kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, đồ ăn vặt cho học sinh xung quanh khu vực trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thường xuyên phổ biến, giáo dục, cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc quản lý lịch học, nắm vững mối quan hệ trong nhà trường của học sinh; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an cơ sở, thường xuyên trao đổi, cung cấp các thông tin về học sinh của nhà trường khi phát hiện có các dấu hiệu, biểu hiện bất thường có liên quan đến ma túy để kịp thời giải quyết, không để gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập của học sinh.

Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nội dung chỉ đạo nêu trên; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Thành Long
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202112/phong-chong-cac-hinh-thuc-ma-tuy-co-nguy-co-xam-nhap-hoc-duong-8237149/

Người xem: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *