Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 4-12)

 

 

 

 

 

 

Đ.T
https://www.baokhanhhoa.vn/infographic/202112/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-12-gio-den-17-gio-ngay-4-12-8237059/

Người xem: 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *