Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 24-11 đến 7 giờ ngày 25-11)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T
https://www.baokhanhhoa.vn/infographic/202111/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-17-gio-ngay-24-11-den-7-gio-ngay-25-11-8236114/

Người xem: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *