Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 4-12 đến 7 giờ ngày 5-12)

 

 

 

 

 

 

Đ.T
https://www.baokhanhhoa.vn/infographic/202112/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-17-gio-ngay-4-12-den-7-gio-ngay-5-12-8237087/

Người xem: 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *