Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 20-9)

 

 

 

 

Đ.T
https://www.baokhanhhoa.vn/infographic/202109/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-7-gio-den-12-gio-ngay-20-9-8229314/

Người xem: 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *